Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

W Lęborku, Łebie i Nowej Wsi Lęborskiej można skorzystać nieodpłatnie z pomocy prawnej

Marcin Kapela
Marcin Kapela
Mieszkańcy powiatu lęborskiego mają możliwość skorzystania nieodpłatnie z pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji.
Mieszkańcy powiatu lęborskiego mają możliwość skorzystania nieodpłatnie z pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Materiały własne
W Lęborku, Łebie i Nowej Wsi Lęborskiej mieszkańcy mają możliwość skorzystania nieodpłatnie z pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Z tego wsparcia można skorzystać osobiście w punktach, podczas wizyty u siebie lub przez telefon czy internet.

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu lęborskiego

Mieszkańcy powiatu lęborskiego mają możliwość skorzystania nieodpłatnie z pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo - administracyjnym lub
 • 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym, lub
 • 4. nieodpłatną mediację, lub
 • 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Kto jest uprawniony do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne pomoc prawna i poradnictwa obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawoej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Ponadto osoba taka przedstawia:

 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (według ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Wizytę można umówić pod nr telefonu: 59 8632 805 lub 59 8632 810 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lęborku:

 • poniedziałki od 7.30 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki od 7.30 do 15.30
 • piątki od 7.30 do 15.00

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (pomoc świadczą adwokaci i radcowie prawni):

Lębork, ul. Czołgistów 5:

 • poniedziałek w godz. od 14.00 do 18.00 – pomoc świadczy radca prawny
 • wtorek w godz. od 8.00 do 12.00 – pomoc świadczy adwokat
 • środa w godz. od 14.15 do 18.15 – pomoc świadczy radca prawny
 • czwartek w godz. od 9.00 do 13.00 – pomoc świadczy radca prawny
 • piątek (z wyłączeniem pierwszego piątku miesiąca) w godz. od 14.15 do 18.15 – pomoc świadczy radca prawny

Łeba, ul. Kościuszki 90:

 • poniedziałek w godz. od 10.00 do 14.00 (z wyłączeniem trzeciego poniedziałku miesiąca)- pomoc świadczy radca prawny
 • wtorek w godz. od 10.00 do 14.00 - pomoc świadczy radca prawny
 • środa w godz. od 15.00 do 19.00 - pomoc świadczy radca prawny

Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24:

 • czwartek w godz. od 7.30 do 11.30 - pomoc świadczy radca prawny
 • piątek w godz. od 7.30 do 11.30 - pomoc świadczy radca prawny

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Warunki udzielenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są takie, jak w przypadku nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, którego udzielają doradcy obywatelscy przy ulicy ul. Czołgistów 5 w Lęborku, świadczone jest w:

 • poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00
 • wtorek (z wyłączeniem drugiego wtorku miesiąca) w godz. od 14.00 do 18.00
 • środa w godz. od 9.00 do 13.00
 • czwartek w godz. od 14.00 do18.00
 • piątek w godz. od 9.00 do 13.00

Nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc

Nieodpłatną mediację świadczą mediatorzy wpisani na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub wpisani na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

Nieodpłatna mediacja udzielana jest w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 w:

 • pierwszy piątek miesiąca w godz. od 14.15 do 18.15
 • drugi wtorek miesiąca od 14.00 do18.00
 • trzeci poniedziałek miesiąca od 14.00 do18.00
od 7 lat
Wideo

Tadeusz Płużański - Dlaczego warto pielęgnować pamięć o wyklętych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: W Lęborku, Łebie i Nowej Wsi Lęborskiej można skorzystać nieodpłatnie z pomocy prawnej - Lębork Nasze Miasto

Wróć na leba.naszemiasto.pl Nasze Miasto