Komisariat Policji w Łebie

Łeba, ul. Tadeusza Kościuszki 106

Komisariat Policji w Łebie podlega pod Komendę Powiatową Policji w Lęborku. To tutejszy komendant może zdecydować o założeniu lub likwidacji komisariatu w Łebie.

Wśród zadań Komisariatu Policji w Łebie znajdują się np.:

  • realizowanie zadań prewencyjnych

  • identyfikacja zwłok

  • współpraca z lokalnym samorządem terytorialnym

Jeżeli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.